Informacja dotycząca:Profilaktyki zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Aktualności » Informacja dotycząca:Profilaktyki zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

          Państowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu informuje, że w związku z rosnącą na świecie liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, a szczególnie dotyczy osób powracajacych z Północnych Włoch zachęca do śledzenia bieżących informacji i komunikatów na stronach internetowych:
Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu - www.psseboleslawiec.pis.gov.pl
Głównego Inspektora Sanitarnego - www.gis.gov.pl
Państwowego Zakładu Higieny - www.pzh.gov.pl
Ministerstwa Zdrowia - www.gov.pl/web/zdrowie
Niezbędne jest również przestrzeganie zasad higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości to ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.
Całodobowa infolinia NFZ : Jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2?         tel. 800 190 590