Rekrutacja na rok szkol. 2020/2021

Aktualności » Rekrutacja na rok szkol. 2020/2021

Drodzy Państwo, informuję, że rekrutacja do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 przebiega zgodnie z terminarzem zawartym w Zarządzeniu nr 13 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 stycznia 2020r. (patrz zakładka Informacje dla rodziców). Wnioski do pobrania znajdują się na naszej stronie internetowej, można je złożyć drogą mailową (spczerna@interia.pl), telefonicznie-  Ewa Puzio 693714187 lub sms.

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej, informuję, że komisja rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła wszystkie złożone wnioski. Do oddziału 5,6-latków przyjęto 19 dzieci, pozostało 6 wolnych miejsc.        Z rodzicami dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego referent szkoły p. Urszula Kopeć będzie kontaktować się telefonicznie.